Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

favorki
1291 38f4 500

July 09 2015

favorki
favorki

July 08 2015

favorki
profumi di amore - image #2830732 by saaabrina on favim.com
Reposted fromweightless weightless viaasia-em asia-em

July 05 2015

favorki
1291 38f4 500
favorki
1492 7983
Reposted frompeper peper viapsychora psychora

July 04 2015

favorki
9026 9acc
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
favorki
6308 7dfa
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamdjg mdjg

June 30 2015

favorki
9541 c8cb 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaangmos angmos
favorki
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viaasia-em asia-em
favorki
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viaasia-em asia-em

June 27 2015

favorki
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viaasia-em asia-em
favorki
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viashapeless shapeless
favorki
1442 3cd8 500
Reposted fromhormeza hormeza viakeep-going keep-going

June 23 2015

favorki
Miłość to coś kompletnego. Jak wszystkie kompletne rzeczy, wymaga ciągłej pracy nad wspieraniem się, nauką, rozumieniem, tolerancją, pomaganiem, zaufaniem, szczerością i wszystkim pomiędzy. Związek, w którym dwójka partnerów dzień w dzień skupia się na podtrzymywaniu ognia namiętności i intymności (szczególnie intymności) potrafi przetrwać więcej, niż jedno życie. O kochających się przez kilka dekad dziadkach potrafią z zaangażowaniem opowiadać wnuki.
— andrzejtucholski.pl
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou

June 22 2015

favorki
- Przeglądając Facebooka mam wrażenie, że moi znajomi nie robią nic innego, tylko biorą śluby, biegają i jedzą.
- To kiedy Ty?
- Ja już jadłam.
— MB&PP
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaangmos angmos

June 21 2015

favorki
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSayid Sayid
favorki
1289 c30b 500
Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going

June 20 2015

favorki
4683 d662 500
Reposted fromkotowate kotowate viakeep-going keep-going

June 19 2015

favorki
Reposted frombluuu bluuu viashapeless shapeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl